DYGNET RUNT:


E-post
| 031-12 12 90

bearbeta sorgen

Bearbeta sorg och saknad

Att bearbeta sorgen

Vi erbjuder ett program för sorgbearbetning!

Att bearbeta sorg & saknad


”Under sorgen ligger glädjen och väntar”

Sorg är ofta svårt att beskriva. Även om sorgen är individuell vet alla som upplevt den att det är något annat än att bara vara ledsen. Sorg är en tung och djup känsla som finns i hela kroppen. Sorgen är glädjens motsats och på det viset är sorgen en känsla som ofta kan överskugga glädjen.

Sorgbearbetning

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men en närståendes dödsfall är oftast smärtsamt.

Sorg kan man känna av en rad olika förluster och förändringar. Förutom vid dödsfall kan man uppleva sorgereaktioner av bl.a. separationer, övergrepp av olika slag, problem i relationer, sjukdomar, förlora ett husdjur, ensamhet eller att livet inte riktigt blev som man tänkt sig.

Vad är Sorg?

Hur man känner sorg är väldigt individuellt, och hur man mår varierar från dag till dag. Men några av de vanligaste reaktionerna i samband med sorg är:

 • En känsla av bedövning
 • Humörsvängningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Oregelbunden sömn
 • Förändrade matvanor
 • Energiförlust

Detta är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

Myter om sorg

Att känna sorg och vara ledsen när man är med om en förlust är helt normalt och naturligt. Tyvärr saknar de flesta av oss verktygen för att läka våra brustna hjärtan och komma igenom sorgen. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen fortsätter kännas smärtsam.

Redan som barn får vi ofta felaktig kunskap i hur vi ska hantera sorg. Detta kallar vi för myter om sorg och dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem:

 • Var inte ledsen
 • Var stark (för andras skull)
 • Sörj i ensamhet
 • Tiden läker alla sår
 • Ersätt förlusten
 • Håll dig sysselsatt

”Tiden läker alla sår” är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Vi känner till människor som väntade i 20-30 år eller längre utan att må bättre. Tvärtom fördjupades deras smärta.

Tillfälliga lättnader

Då de flesta av oss fått lära sig att hantera sorgliga och smärtsamma känslor på ett felaktigt sätt, genom att höra ord som ”var inte ledsen, det går över” och ”mister du en, står dig tusen åter” så kväver vi våra känslor och lagrar den känslomässiga energin inom oss.

Då myterna om sorg inte ger någon vägledning till hur vi ska läka våra känslor, utvecklar sörjande ofta olika beteenden för att få tillfällig lättnad. Bland annat visar en studie vid Sahlgrenska Universitetssjukhus att närmare en tredjedel av alla änkor använde alkohol i ett försök att lindra sin sorg.

Andra exempel på beteenden som kan ha en negativ inverkan på människor i sorg är:

 • Alkohol och psykofarmaka
 • Mat
 • Arbete och träning
 • Shopping
 • Sex
 • Ilska

Gemensamt för alla dessa flyktvägar är att de tillfälligt förändrar hur man mår, men effekten är kortsiktig och det finns en stor risk att beteendet snart upprepas. Detta för den sörjande längre och längre bort från det sorgearbete som behöver göras.

bearbeta sorg

När brustna hjärtan läker

En introduktion till sorg och sorgbearbetning

Lösningen

Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Att bearbeta och sätta ord på våra känslor kring en förlust gör det möjligt för oss att släppa taget och gå vidare.

Programmet för Sorgbearbetning är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat.

Under 8 tillfällen tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

Programstart sker löpande

Programmet för Sorgbearbetning

Var: Begravningsbyrå Heaven & Juridik, Tuve Torg 12 och vid Selma stad, Göteborg

Kurs: 8 tillfällen á 2 timmar (tillfälle 6 är 3 timmar)

Litteratur: Kurslitteratur och studiematerial ingår

Pris: 5 600:-

Anmälan och frågor: 031-121290 eller kontakta@begravningsbyraheaven.se

Låt oss hjälpa dig. Tillsammans planerar vi ett varmt och personligt sista avsked. Vi kan stötta dig med allt ifrån dödsannons till genomförande av begravning. Oavsett om du vill ha mycket eller lite hjälp finns vi tillgängliga.

Välkommen till begravningsbyrå Heaven & Juridik i Göteborg.