Boka möte eller kontakta oss dygnet runt via e-post eller 031 – 12 12 90

Att bearbeta sorgen

Att bearbeta sorgen

Att bearbeta sorgen

Att bearbeta sorgen


Att få hjälp med sorgen

Sorg är svårt att beskriva. Även om sorgen är individuell vet alla som upplevt den att det är något annat än att bara vara ledsen. Sorg är en djup känsla som känns i hela kroppen. Sorgen är glädjens motsats och det viset är sorgen en spegel av kärleken.

Sorgearbete

Att sörja tar både tid och kraft. En sorg är inget du kan gå runt utan du måste igenom den. Du har förlorat en person som aldrig kommer tillbaka och det är en förlust du med tiden måste acceptera. Man hanterar sin sorg olika men de flesta behöver medmänskligt stöd eller kontakt. Man behöver någon som lyssnar eller helt enkelt bara finns där, som släkt, vänner eller kanske bara grannen.

Det finns flera organisationer som arbetar med att ge stöd in sorgen. Tveka inte att söka hjälp om du behöver!

Hjälplinjen

Hjälplinjen


Hos Hjälplinjen arbetar socionomer, psykologer eller sjuksköterskor och alla har erfarenhet att tala med människor i sorg och kris. Samtalen är avgiftsfria och du kan vara anonym.


Hjälplinjens telefonjour
0771-22 00 60
Hjälplinjen
Läsa om sorg

Att läsa om sorg


Att gå vidare efter att ha förlorat någon nära kan ta tid och vara smärtsamt. Men det kan hjälpa att läsa om saknaden.