Boka möte eller kontakta oss dygnet runt via e-post eller 031 – 12 12 90

Juridik

Juridik

Juridik

Bostadsbyte och tömning av dödsbo

När ett dödfall har inträffat är det mycket som förändras. Många gånger känns som något saknas hemma. Det kan också kännas övermäktigt att ta hand om ett hus och dess underhåll själv. En del har nära och kära som kan hjälpa till men många saknar detta. Med många års erfarenhet i fastighetsbranschen och goda relationer med mäklare kan vi hjälpa er med ett bostadsbyte. Vi kan även förmedla kontakt med företag som tömmer/köper upp dödsbon och flyttfirmor. Välkommen att kontakta oss på Begravningsbyrå Heaven.

Juridik


Våra kunniga och erfarna jurister hjälper dig. Hos oss kan du känna dig trygg med hjälpen som du får av våra jurister kring juridiska frågor. Dessutom kan dem tillhandahålla juridisk hjälp på olika språk. Frågor som rör familjen är väldigt betydelsefulla för parterna och kräver således en stöttande, lyhörd jurist med god kompetens och stor mängd omtanke. Nedan finner ni exempel på vad juristerna kan hjälpa till med inom familjerätt.

  • Testamente
  • Bouppteckning
  • Framtidsfullmakt
  • Bodelning
  • Arvskifte
  • Samboavtal
  • Äktenskapsförord
  • Skilsmässa
  • Fullmakt

Bouppteckning

När någon har avlidit ska en skriftlig bouppteckning göras och skickas in till skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Det är en sammanställning på den avlidnes tillgångar samt skulder.
Dödsbodelägarna ska kallas till en bouppteckningsförrättning där bouppteckningen ska signeras och godkännas. Önskar du hjälp med att upprätta en bouppteckning är du välkommen att kontakta oss.

Funderar du på vad som skulle hända om någon närstående skulle bli allvarligt sjuk?

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter. Kontakta oss för att skapa en juridisk korrekt och anpassad fullmakt till för dig.

 

Föreläsningar


En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Vi tycker det är viktigt att informera och dela med sig av information kring framtidsfullmakt, testamente, bouppteckningar osv. Vi erbjuder därför kostnadsfria juridiska möten och informationsträffar kring juridiska frågor. Kontakta oss så hittar vi en tid och kommer till er och föreläser.

På vårt kontor i Tuve hålls regelbundna informationsmöten.

föreläsningar juridik