Boka möte eller kontakta oss dygnet runt via e-post eller 031 – 12 12 90

Livsarkivet

Min sista vilja

Livsarkivet

Min sista vilja


Att fylla i Min sista vilja är en omtanke om dina anhöriga. Här ger du svar på frågor som dina anhöriga ofta måste gissa sig till. Du besvarar olika frågor som exempel: finns det testamente och var i så fall, vilka försäkringar är aktuella, önskemål om vården i livets slutskede och inte minst dina önskemål kring begravningen.

Du kan ladda ner Min sista vilja som en PDF och lämna in den hos oss på Begravningsbyrån Heaven för förvaring.

Det är både enkelt och kostnadsfritt. Vi hjälper dig gärna.