DYGNET RUNT:


E-post
| 031-12 12 90

Kyrkor & kapell för begravning

Val av kyrkor & kapell för begravning

Begravningsceremonier

Olika begravnings­ceremonier


Valet av begravningsceremoni är för många i Sverige idag Svenska kyrkan, de flesta väljer då att hålla ceremonin i det kyrkorummet eller ett kapell. Detsamma gäller andra religiösa samfund. De religiösa lokalerna är vackra, ståtliga och traditionella i sin utformning, likaså är begravningsceremonin. Begravningsbyrån Heaven skapar minnesvärda och vackra begravningar precis så traditionella och vackra som ni önskar.

Ett sista personligt farväl

För de som önskar en icke religiös begravning kan vi på begravningsbyrån Heaven hjälpa dig och dina anhöriga att skapa en ceremoni precis som ni önskar. Många vill smycka lokalen personligt för att förstärka ett sista farväl och bibehålla närvaron av den avlidne. Detta kan man göra genom att ta med personliga saker som var extra viktiga för personen, spela dennes favoritmusik, smycka lokalen i favoritfärgen, låta minnesstunden vara besjälad av en kär avliden.

Minnen är för evigt

Idag är det många som vill hålla ceremonin utanför det religiösa rummet men med de religiösa inslag som ingår vid en traditionell ceremoni. Eftersom vi på Begravningsbyrån Heaven fokuserar mycket på det personliga avskedet hjälper vi gärna till med att skapa dessa avsked.

Kristen begravning

Kristen begravning


Begravningsceremonin äger ofta rum i en kyrka eller kapell som leds av en präst. Prästen håller tal till den avlidne samt bibelläsning, psalmer och bön. Dessa antal moment kommer alltid i en viss ordning.

Saker att tänka på

Huvudregeln vid en kristen begravning är att den avlidne måste vara medlem i Svenska kyrkan. Om personen var medlem i ett annat kyrkligt samfund då är det möjligt att hålla gudstjänsten i den egna kyrkan. Präst, organist och lokalhyra är kostnadsfritt. Ceremonin vid begravningsgudstjänsten är enligt Svenska kyrkans ordning. Det är möjligt att lägga till vissa personliga inslag i form av musik, sång eller diktläsning. Om den avlidne hade egna önskemål gällande sin begravning så ska dessa önskningar följas så långt det är möjligt. Gäller såväl kristna som icke religiösa begravningar.

Om du väljer att planera en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkan så ordnar vi den tillsammans på Begravningsbyrå Heaven. Du får en personlig rådgivare som kontaktar prästen. Du och prästen kommer tillsammans fram till hur begravningsgudstjänsten ska utformas. Även vad som ska sägas i prästens tal till den avlidne. Vi ordnar allt annat som administration, och de praktiska delarna.

Kristen begravning
Borgerlig begravning

Borgerlig begravning

Vad är en borgerlig ceremoni?

En borgerlig ceremoni är när man har en begravningsceremoni utan religiösa inslag. Det kan vara så att den avlidne inte var med i Svenska kyrkan eller så vill de anhöriga göra ceremonin personlig. Det kan också var så att den avlidne hade egna önskemål om en borgerlig ceremoni.

Vid en borgerlig ceremoni är det en officiant som håller i begravningen. Det finns inga begränsningar i hur ceremonin ska se ut, så länge den är värdig. De anhöriga träffar officianten och får berätta om den avlidne och dennes liv, men också vilken betydelse personen hade i deras liv. Man pratar om hur ceremonin ska läggas upp och vilken musik som ska spelas. Man får tips och råd. Därefter skriver officianten ett tal och lägger upp programmet. De anhöriga får korrigerings läsa talet innan ceremonin. Många gånger blir en sådan här ceremoni väldigt personlig och de som sitter och lyssnar känner ofta en väldig samhörighet med den de ska ta avsked av.

Låt oss hjälpa dig. Tillsammans planerar vi ett varmt och personligt sista avsked. Vi kan stötta dig med allt ifrån dödsannons till genomförande av begravning. Oavsett om du vill ha mycket eller lite hjälp finns vi tillgängliga.

Välkommen till begravningsbyrå Heaven & Juridik i Göteborg.