Boka möte eller kontakta oss dygnet runt via e-post eller 031 – 12 12 90

Kyrkor & kapell för begravning

Val av kyrkor & kapell för begravning

Begravningsceremonier

Olika begravnings­ceremonier


Valet av begravningsceremoni är för många i Sverige idag Svenska kyrkan, de flesta väljer då att hålla ceremonin i det kyrkorummet eller ett kapell. Detsamma gäller andra religiösa samfund. De religiösa lokalerna är vackra, ståtliga och traditionella i sin utformning, likaså är begravningsceremonin. Begravningsbyrån Heaven skapar minnesvärda och vackra begravningar precis så traditionella och vackra som ni önskar.

Ett sista personligt farväl

För de som önskar en icke religiös begravning kan vi på begravningsbyrån Heaven hjälpa dig och dina anhöriga att skapa en ceremoni precis som ni önskar. Många vill smycka lokalen personligt för att förstärka ett sista farväl och bibehålla närvaron av den avlidne. Detta kan man göra genom att ta med personliga saker som var extra viktiga för personen, spela dennes favoritmusik, smycka lokalen i favoritfärgen, låta minnesstunden vara besjälad av en kär avliden.

Minnen är för evigt

Idag är det många som vill hålla ceremonin utanför det religiösa rummet men med de religiösa inslag som ingår vid en traditionell ceremoni. Eftersom vi på Begravningsbyrån Heaven fokuserar mycket på det personliga avskedet hjälper vi gärna till med att skapa dessa avsked.

Kristen begravning

Kristen begravning


Begravningsceremonin äger ofta rum i en kyrka eller kapell som leds av en präst. Prästen håller tal till den avlidne samt bibelläsning, psalmer och bön. Dessa antal moment kommer alltid i en viss ordning.

Saker att tänka på

Huvudregeln vid en kristen begravning är att den avlidne måste vara medlem i Svenska kyrkan. Om personen var medlem i ett annat kyrkligt samfund då är det möjligt att hålla gudstjänsten i den egna kyrkan. Präst, organist och lokalhyra är kostnadsfritt. Ceremonin vid begravningsgudstjänsten är enligt Svenska kyrkans ordning. Det är möjligt att lägga till vissa personliga inslag i form av musik, sång eller diktläsning. Om den avlidne hade egna önskemål gällande sin begravning så ska dessa önskningar följas så långt det är möjligt. Gäller såväl kristna som icke religiösa begravningar.

Om du väljer att planera en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkan så ordnar vi den tillsammans på Begravningsbyrå Heaven. Du får en personlig rådgivare som kontaktar prästen. Du och prästen kommer tillsammans fram till hur begravningsgudstjänsten ska utformas. Även vad som ska sägas i prästens tal till den avlidne. Vi ordnar allt annat som administration, och de praktiska delarna.

Kristen begravning
Borgerlig begravning

Borgerlig / kapell begravning


Vid en borgerlig begravning finns inga formella krav med hänsyn till ceremonilokalen eller bestämda regler. Det är helt fritt med valet av musik, dikter och tal. Materialet man väljer ska bidra till ett respektfullt avsked för den avlidne. Den borgliga begravningsceremonin kretsar ofta till ett visst tema ex om den avlidnes syn på livet, naturen eller intressen.

Begravningsceremonin leds av en borgerlig officiant. Denna person kan vara vem som helst t.ex en vän till den avlidna, nära anhörig eller från oss på Begravningsbyrå Heaven.

Trots att det är en borgerlig ceremoni och är icke-religiös är det vanligt att man sjunger psalmer.